Můj příběh

JAKÁ JE MOJE CESTA?

 Dnes už vím, že základem úspěšné logopedie je motivace. Motivace všech zúčastněných. Jak rodičů, tak dítěte a samozřejmě terapeuta. Já si do práce chodím hrát, kreslit, cvičit, tvořit a někdy i mazlit se zvířátky. Mám ráda momenty, kdy mi rodič sděluje, že jeho dítě rádo cvičí a plní úkoly, které jsem zadala. Že už sešit nepotřebují a zvládají to na procházce nebo jen tak s tím, co mají kolem sebe.

Idealismus nebo nastavení priorit?

Tohle vnímání jsem ale neměla hned při začátku své praxe. Já logopedií žiji od roku 2012, kdy jsem se pro její studium rozhodla. Jsem do tohoto oboru zapálená. A myslela jsem si, že to tak mají            i rodiče dětí, které mají narušenou komunikační schopnost a že je přece samozřejmé, že jim s tím chtějí pomoci.

Konfrontace s realitou přišla při první interakci s rodiči v mém prvním zaměstnání v září 2018. Logopedie nepatřila na seznam priorit těchto rodičů ani jejich dětí. Pravidelné domácí procvičování se nekonalo. Byla jsem ráda, že jsem děti v Klubu vůbec potkala a mohla s nimi alespoň 1-2x týdně cvičit sama, bez návazné péče v domácím prostředí, tedy s nulovou efektivitou.

Touha po změně

Snažila jsem se, seč jsem mohla. Využívala rozličné materiály, dávala úkoly domů, ale pokroky se nedostavovaly a já měla pocit, že věnovat čas a energii této aktivitě nemá smysl. Nulový zájem ze strany rodičů mě vedl k touze po změně. Potřebovala jsem vidět alespoň nějaké výsledky a tak jsem využila nové pracovní nabídky.

Logopedie s koňmi

A aby toho na čerstvou absolventku nebylo málo, začala jsem od května 2018 s kolegyní instruktorkou aktivit s využitím koní tvořit ojedinělou metodu, která dnes nese název Logopedie v HPSP (hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi).

Začalo to 2 měsíce po graduování intenzivním letním pobytem pro děti s narušenou komunikační schopností. Na základě specifických potřeb uživatelů jsem hledala cesty, jak jim poskytnout kvalitní terapii. To vše s využitím potenciálu netradičního prostředí.

Satisfakce

Když jsem viděla všechny ty hyperaktivní a rozlítané děti, jak se po relaxační masáži obličeje na koňském hřbetu s aplikací účinků aromaterapie, nezvykle pomalu a klidně plouží stanovým městečkem, zažila jsem nepopsatelně radostný pocit, že všechny ty útrapy kolem za to stojí, že vytrvám a logopedii s koňmi udělám životaschopnou natolik, aby mohla pomáhat i v jiných střediscích doporučené hiporehabilitace nebo střediscích praktické výuky.

Pravidelné vystupování z komfortní zóny

Celý rok 2019 jsem se stále učila, jak využívat prostředí statku, kde jsou certifikovaní koně a já s nimi a celým týmem vystupovala z komfortní zóny pohodlné, teplé a čisté kanceláře. Na vlastní kůži jsem zakoušela, jak nepohodlné to někdy může být, ale vše se ladilo a zlepšovalo.

Díky tomu, že jsem své kanály fantazie a kreativity měla stále otevřené, viděla jsem využití každé větvičky nebo kamínku k tomu, abych s klientem procvičila právě to, co on potřebuje.

Tvorba metodiky

Dvouletá praxe vyvrcholila ve vytvoření metodiky. S týmem jsem se tomu v roce 2020 věnovali naplno. Smyslem této sbírky aplikovatelných aktivit ke komplexnímu rozvoji řeči je to, aby se hiporehabilitace v logopedii rozšířila  a mohla tak svými jednoznačně kladnými účinky působit na všechny uživatele, kteří právě takový přístup potřebují.

Součástí uchopení této metody bylo nastavení terminologie, kompetencí hiporehabilitačního týmu a podmínek,  za kterých tento přístup může být aplikován.

Osamělost

Nejhorším na tom celém procesu je pro mě to, že jsem v tom sama. Jsem jediná logopedka v ČR, pravděpodobně   i v Evropě, která se tomuto propojení v celé logopedické šíři věnuje. Každý je z toho nadšený, ale konkrétní tip    na aktivitu nebo pomůcku nedostanu. Taková podpora a porozumění, kterou bych potřebovala se mi nedostává    a přesně z těchto důvodů chci hiporehabilitaci v logopedii šířit, aby kolegyně logopedky nebo kolegové logopedi neměli tyhle pocity a věděli, že se mají o co opřít, kde se inspirovat (metodika) a na koho se obrátit.

Jedinečnost a individualita

V září 2019 jsem nastoupila do moderní školky s logopedickou třídou a úžasnou šéfkou. Přišla nová cílová skupina, nová energie a nové možnosti.

Díky pestrosti materiálů je domácí logopedie mých klientů každý den jiná, zábavná a nedochází tak k mechanickému opakování naučených vět. Každé dítě mě učí o jeho jedinečnosti a nutnosti individuálního přístupu. S každým z nich vytvořím nový materiál, kterým si rozšiřuji paletu barev, kterou mohu sdílet s těmi, kteří o to mají zájem. Jsem jejich průvodce, ale konkrétní kroky jsou na nich. Je to především zodpovědnost každého rodiče za to, jakým způsobem se logopedie zhostí. Záleží to hlavně na tom, jakou prioritu této oblasti ve svém životě dává.

Zábavná logopedie
i u vás doma

Má vnitřní potřeba dělat práci na 150%, předcházet nudě a především nepřenositelná zkušenost s tvořením ojedinělé metody, mě přivedla                k vytvoření eBooku, kde najdete konkrétní aktivity na procvičování všech jazykových rovin a oblastí, které se také podílí na úrovni řeči dítěte.

Dovolte si otevřít se vlně inspirace a vaše logopedická krasojízda může začít.