Viola Jónová

Jsem zapálená logopedka, spoluautorka metody logopedie s koňmi a související metodiky.

Ukazuji lidem, že logopedie není jen „nutné zlo“ v podobě bezduchého opakování slovíček.

Inspiruji děti a rodiče k hravé a zábavné logopedii u nich doma.

Čemu se věnuji?

Logopedie je rozmanitý obor a ráda to lidem ukazuji.

Školský a sdílený logoped

Jsem speciální pedagožka v MŠ Za Branou Pacov.
Pod záštitou Mikroregionu Stražiště jezdím do MŠ v ORP Pacov.

Externí konzultant závěrečných prací​

Jako člověk z praxe dávám studentům prostor pro realizaci praktických bakalářek či diplomek.

Osvětová činnost

Pořádám přednášky
a webináře s praktickým přesahem
do každodenní praxe.

Logopedie s koňmi

Jsem spoluautorka metody Logopedie v HPSP

Tvorba materiálů

Podle individuálních potřeb svých klientů tvořím materiály na míru.

Kdo je Viola Jónová?

Jsem zapálená logopedka. 

Baví mě dělat logopedii tak, aby bavila všechny zúčastněné. S klienty hravou formou pracujeme na správné výslovnosti, rozvíjíme slovní zásobu, rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání a trénujeme čtenářskou a matematickou pregramotnost, paměť a porozumění. Zaměřujeme se také na hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku a vizuomotoriku.

Jako základ úspěchu vnímám motivaci. Proto to dělám hravě a dávám rodičům konkrétní aktivity, kterými si domácí procvičování zpestří. 

Reference

Jak jsou lidé spokojeni s mou prací?

Líbilo se mi, že logopedka to s dítětem umí, že evidentně dělá svou práci ráda... Že její nadšení dokáže nadchnout i dítě.
Z anonymního dotazníku spokojenosti 2020/2021
Materiály na logopedii se nám líbily, dobře vymyšlené bylo i jejich lepení do sešitu, domácí vybarvování atd., určitě lepší způsob než nějaká předem vytištěná celá knížka, zapojením dítěte do práce s pomůckami bylo mnohem více motivující pro další nácvik.
Z anonymního dotazníku spokojenosti 2020/2021
Úkoly jsou hravé, pro děti poutavé, moje dítě baví, sama se chce zapojit i ségra, takže děláme společně a docela se u toho někdy zasmějeme :-). Baví jí, že u úkolů nemusí vždy jen "mluvit", ale i "malovat".....spojovat čárou.
Z anonymního dotazníku spokojenosti 2020/2021
Kladně hodnotím dostatek času a klidu při práci, trpělivost a laskavost paní logopedky a její pozitivní přístup k dítěti, práce s dítětem formou hry, poutavé a nenásilné zapojování dítěte do práce, jeho motivace k práci. Paní logopedka dokázala dát protor dítěti i v jeho vypravování, celá lekce byla příjemná, žádné "papouškování" slov, dítě se na lekci těšilo, paní učitelka dokázala pochválit i trpělivě opravovat chyby tak, aby se to dítěte nedotklo. Správné bylo i to, že na první polovině lekce nebyl u dítěte rodič a naopak jeho přítomnost v druhé půlce byla určitě přínosem pro domácí trénink. Lekce byla přiměřeně dlouhá, dítě není unavené a dobře spolupracuje. Za velmi důležitý pokládám čas strávený prací logopedky s dítětem, to je pro nácvik nejpodstatnější. Nácvik doma jistě také, ale ne každý rodič má tolik trpělivosti a kázně.
Z anonymního dotazníku spokojenosti 2020/2021
Používané materiály nám vyhovovaly. Syna práce s materiály (obrázky, říkankami, kartičkami, kostičkami atd.) bavila. Od logopedky máme i tipy na další podpůrné aktivity (procvičování jemné motoriky, správný úchop tužky apod.).
Z anonymního dotazníku spokojenosti 2020/2021
Líbila se mi různorodost, zaměření nejen na správnou výslovnost slovíček, ale i na celkovou předškolní přípravu.
Z anonymního dotazníku spokojenosti 2020/2021
Osobitý, vstřícný přístup k dětem, rodičům. Logopedie hravou formou. Když člověka práce baví, naplňuje odráží se to v úrovni, přístupu, ve výsledcích....
Z anonymního dotazníku spokojenosti 2020/2021

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA BLOGU

Na blog přispívám články o logopedii v celé její kráse

Proč jsem se rozhodla psát blog?

Chci vám ukazovat, jak se dá logopedie dělat hravě. Pomohu vám s převzetím zodpovědnosti do vlastních rukou a budu vaším průvodcem na cestě za vysněným cílem.

Mýty v oboru logopedie

Logopedie je multidisciplinární obor, který zasahuje do resortu zdravotnictví, školství a sociálního resortu. Od doby vzniku (udává se v polovině 20. století) se logopedie proměnila. Stále se vyvíjí a mění. Mýty ale zůstávají.

Logopedie s koňmi

Tento článek je o nové metodě Logopedie v hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi.