Ze světa logopedie

Logopedický start

  V tomto článku shrnuji výsledky pozorování v novém školním roce, který již snad bude probíhat offline.    V prvním měsíci školního roku 2021/2022 probíhaly v MŠ depistáže, základní logopedická vyšetření.   Alarmující je počet dětí s lahvemi či dudlíky po 4. roce věku. V tomto věku hojně zastoupené sací pohyby jazyka v případě lahve nebo dudlíku …

Logopedický start Pokračovat ve čtení »

VÝHODY A NEVÝHODY METODY LOGOPEDIE V HPSP

V tomto článku si přiblížíme základní stavební kameny naší nové metody. Více se o ní dozvíte v mém článku o logopedii s koňmi. VÝHODY Děti logopedie v tomto duchu baví. Jedou spíše za koníčky, než na logopedii. A díky této kladné emoci snáší také lépe návštěvu klasického logopedického pracoviště. Dochází ke komplexní stimulaci všech složek dítěte. Od …

VÝHODY A NEVÝHODY METODY LOGOPEDIE V HPSP Pokračovat ve čtení »

LOGOPEDIE S KOŇMI

Logopedie v hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP) je ojedinělá metoda, která vznikla ve Středisku praktické výuky Horticon, z.s. Od léta 2018 propojujeme zdánlivě nepropojitelné. Ke komplexnímu rozvoji dětí s narušenou komunikační schopností používáme koně a prostředí statku. V současné době nevíme o nikom, kdo by podobný koncept uplatňoval v takové šíři a komplexnosti, jak to pojímáme …

LOGOPEDIE S KOŇMI Pokračovat ve čtení »

caricature, painting, fantasy

MÝTY V OBORU LOGOPEDIE

Logopedie je multidisciplinární obor, který zasahuje do resortu zdravotnictví, školství a sociálního resortu. Od doby vzniku (udává se v polovině 20. století) se logopedie proměnila. Stále se vyvíjí a mění. Mýty ale zůstávají. Bořit mýty panující kolem oboru logopedie jsem v malém měřítku začala už při studiu magisterského programu. Trochu šířeji se mi to daří při přednáškách …

MÝTY V OBORU LOGOPEDIE Pokračovat ve čtení »