LOGOPEDIE S KOŇMI

Logopedie v hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP) je ojedinělá metoda, která vznikla ve Středisku praktické výuky Horticon, z.s. Od léta 2018 propojujeme zdánlivě nepropojitelné. Ke komplexnímu rozvoji dětí s narušenou komunikační schopností používáme koně a prostředí statku. V současné době nevíme o nikom, kdo by podobný koncept uplatňoval v takové šíři a komplexnosti, jak to pojímáme u nás ve středisku. 

Prací na statku a vzájemným působením zvířat na klienty hravým způsobem pracujeme na rozvoji hrubé a jemné motoriky konkrétními činnostmi, které mají jasný smysl a výsledek. Verbální i neverbální projevy uživatelů jsou nenucené. Klienti získávají od zvířat zpětnou vazbu. Hyperaktivní a agresivní děti se zklidní. Zakřiknuté se pomalu učí prosazovat ve stádu – společnosti.

Náplň lekce

Jedna logopedicko – hiporehabilitační jednotka trvá zpravidla hodinu a během ní se pracuje s koňmi ze země i z jejich hřbetu. Celá hodina je protkána logopedií na míru, podporou k samostatnosti, zodpovědnosti a udržení pozornosti klienta. 

Zaměřujeme se na oslabené stránky řeči (sluchová percepce, vyjadřování, výslovnost, gramatika, čtenářská a matematická pre/gramotnost, posloupnosti jak dějové, tak časové). Ale také na rozvoj ostatních dovedností nutných k úspěšné interakci s okolím (zraková percepce, pozornost, koncentrace, paměť, vnímání času, prostoru a tělesného schématu).  

Přestože je pracovní tým složen z odborníků (speciální pedagog – logoped, instruktor HPSP, kůň, vodič koně, asistent), spolupráce s logopedem, ke kterému uživatel dochází, je nutná.

 

Metodika

Víme, že není lehké sehnat logopeda, který by tuto práci chtěl takto naplno dělat. Mj. i proto jsme s kolegy vytvořili metodiku s názvem Prvky logopedie v hiporehabilitaci. Jelikož byla tvořena ve spolupráci s rakouským partnerem, je přeložena do němčiny. K metodikám v obou jazycích byla navržena, otestována a zhotovena sada pomůcek. Vyvinuli jsme novou pomůcku využitelnou pro práci na koni tzv. Edukační pás. 

Pevně doufáme, že existence metodiky a sady pomůcek dodá odvahu logopedům, aby se do této inovativní metody zapojili a mohla tak pomáhat všem, kteří to potřebují.

3 názory na “LOGOPEDIE S KOŇMI”

  1. Pingback: VÝHODY A NEVÝHODY METODY LOGOPEDIE V HPSP - Hravá logopedie

    1. Dobrý den Terezo,
      metodika je součástí chystaného kurzu na toto téma. Samostatně nedostupná. O kurzu budeme informovat na webu horticon.cz a Facebooku – Stáj Horticon, Středisko doporučené hiporehabilitace.
      Těší nás váš zájem 🙂

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *